bokee.net

经纪人博客

公告

本博客所有信息房源真实准确,看房提前预约,让我带您步入北京文化,跟随历史的脚步,走进胡同,闻听胡同的故事,挑选您喜欢的宅子,成就梦想就在北京,13466593060 ——13910823181——13311566323期待着您来电咨询。

他的关注 更多

他的粉丝 更多

图片(8张) 更多

播放 停止 上一张 下一张

他加入的企业博客 更多

数据统计

 • 创建日期:2011-01-19
 • 最后更新日期:2017-03-27
 • 总访问量:44268 次
 • 文章:46 篇
 • 评论数量:3 篇
 • 留言:5 篇

最新动态更多

  顶置文章

  最新文章 (46篇) 更多

   四合院出售

  四合院出售

  阅读(434) 评论(0) 2017-03-27 00:42

   四合院出租 四合院出售 南池子四合院 后海四合院 景山四合院 南锣鼓巷四合院 13466593060

  编号 项目名称 位置 建筑面积 占地面积 房屋层数 新旧情况 最低价格 最低税金 产权性质 1 项目名称 地理位置 建筑面积 占地面积 层数 房屋状况 最低售价 税金 房屋性质 中介费 约看电

  阅读(525) 评论(0) 2015-05-19 20:10

   昨日抢手的四合院,今日冷落谁来爱,买的起四合院的在那里?

   编号       项目名称       位置       建筑面积       占地面积       房屋层数       新旧情况       最低价格       最低税金       产权性质                 

  1     项目名称       地理位置       建筑面积       占地面积       层数       房屋状况       最低售价       税金       房屋性质       中介费       约看电话      

  2     前海北沿       西城区十刹海地区       630 630 1     2.8亿     300    私产       百分之2.8     13466593060     

  3     成贤街    东城区国子监文化街    1600      1214      1     2.3亿     500    私产       百分之2.8     13466593060      

  4     汪芝麻胡同    东城张自忠路南保护区       370 500 1     9000    330  私产       百分之2.8     13466593060      

  5     沙井胡同       东城区南锣鼓巷    450 720 1     8700  400    私产       百分之2.8     13466593060     

  6     外交部胡同    东城区东单    1160      772.76   3     1.7亿     370    私产       百分之2.8     13466593060     

  7     东四四条       东城区东四文保区       336 512 1     4500  300    私产       百分之2.8     13466593060     

  8     南池子普度寺       东城区南池子       700 780 1     2亿 960    私产       百分之2.8     13466593060     

  9     护国寺街       东城区护国寺文化街    232 286 2     4000  206    私产       百分之2.8     13466593060     

  10   黄土岗    东城区王府井       158 210 1     2100  140    私产       百分之2.8     13466593060     

  11   西楼巷    东城区地安门中轴线    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

  12   小院西巷       西城区金融街       360 530 1     4200  300    私产       百分之2.8     13466593060     

  13   本司胡同       东城王府井    252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  14   五道营    东城区雍和宫地区       230 400 1     4300  90      私产       百分之2.8     13466593060     

  15   后海南沿       西城区后海地区    170 238 1     4600  65      私产       百分之2.8     13466593060     

  19   光彩胡同       西城区金融街       460 730 1     7200  400    私产       百分之2.8     13466593060     

  20   前马厂胡同    西城区鼓楼地区    330 450 1     4600  120    私产       百分之2.8     13466593060     

  21   西四       西城区西四文保区       180 238 1     2300  65      私产       百分之2.8     13466593060     

  22   东华门南池子       东城区南池子       650 470 1     1.8亿     570    私产       百分之2.8     13466593060     

  23   黄土岗    东城区王府井地区       158 210 1     2100  140 私产       百分之2.8     13466593060     

  24   西楼巷    东城区店门    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

  25   本司胡同       东城东单       252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  26   炮局胡同       东城雍和宫    249.3     415.13   1     3700  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  27   四惠高碑店    朝阳国贸商圈       7500      31      1     8亿 无税       私产       百分之2.8     13466593060     

  28   大兴留民营    大兴区    27000    170    二层           28000       无税       公司产    百分之2.8     13466593060      

  29   大兴留民营    大兴区    暂无       280    4     3亿 无税       公司产    百分之2.8     13466593060     

  30   隆福寺    东城东单       200 340 1     3400  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  31   后海北沿临海       西城十刹海    650 400 1     16000       暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

  32   东四八条       东城区    97   126.4     1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  33   草厂胡同       东城区    216 280 1     3000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  34   银锭桥    西城区    134 240 1     2800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  35   草原胡同       东城区    150 200 1     1600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  36   北海九龙苑    西城区    6200      16989    2     10亿      暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

  37   逐安伯    东城区金宝街       123 182 1     2000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  38   柴棒胡同       东城区安定门       178 265 1     3200  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  39   东四五条       东城文保区    1500      800 1     3亿 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  40   圆恩寺    东城南锣鼓巷       80   100 1     600    暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  41   南池子    东城区南池子       187.3     243.11   1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  42   府右街    东城区府右街       280 460 1     5600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  43   东华门南池子       东城东华门    240 70   1     2500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  44   后海西沿       西城后海       247.4     489 1     4500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  45   东交民巷       西城国家大剧院    180 276.9     1     3600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  46   景山后街       东城景山       180 300 1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  47   南锣鼓巷       东城南锣鼓巷       168 280 1     3500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  48   石碑胡同       西城国家大剧院    185 330 1     3800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  49   南官房    西城后海       48   100 1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

   

  阅读(585) 评论(0) 2015-05-01 23:21

   昨日抢手的四合院,今日冷落谁来爱,能买的起四合院的朋友在那里?

   编号       项目名称       位置       建筑面积       占地面积       房屋层数       新旧情况       最低价格       最低税金       产权性质                 

  1     项目名称       地理位置       建筑面积       占地面积       层数       房屋状况       最低售价       税金       房屋性质       中介费       约看电话      

  2     前海北沿       西城区十刹海地区       630 630 1     2.8亿     300    私产       百分之2.8     13466593060     

  3     成贤街    东城区国子监文化街    1600      1214      1     2.3亿     500    私产       百分之2.8     13466593060      

  4     汪芝麻胡同    东城张自忠路南保护区       370 500 1     9000    330  私产       百分之2.8     13466593060      

  5     沙井胡同       东城区南锣鼓巷    450 720 1     8700  400    私产       百分之2.8     13466593060     

  6     外交部胡同    东城区东单    1160      772.76   3     1.7亿     370    私产       百分之2.8     13466593060     

  7     东四四条       东城区东四文保区       336 512 1     4500  300    私产       百分之2.8     13466593060     

  8     南池子普度寺       东城区南池子       700 780 1     2亿 960    私产       百分之2.8     13466593060     

  9     护国寺街       东城区护国寺文化街    232 286 2     4000  206    私产       百分之2.8     13466593060     

  10   黄土岗    东城区王府井       158 210 1     2100  140    私产       百分之2.8     13466593060     

  11   西楼巷    东城区地安门中轴线    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

  12   小院西巷       西城区金融街       360 530 1     4200  300    私产       百分之2.8     13466593060     

  13   本司胡同       东城王府井    252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  14   五道营    东城区雍和宫地区       230 400 1     4300  90      私产       百分之2.8     13466593060     

  15   后海南沿       西城区后海地区    170 238 1     4600  65      私产       百分之2.8     13466593060     

  19   光彩胡同       西城区金融街       460 730 1     7200  400    私产       百分之2.8     13466593060     

  20   前马厂胡同    西城区鼓楼地区    330 450 1     4600  120    私产       百分之2.8     13466593060     

  21   西四       西城区西四文保区       180 238 1     2300  65      私产       百分之2.8     13466593060     

  22   东华门南池子       东城区南池子       650 470 1     1.8亿     570    私产       百分之2.8     13466593060     

  23   黄土岗    东城区王府井地区       158 210 1     2100  140 私产       百分之2.8     13466593060     

  24   西楼巷    东城区店门    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

  25   本司胡同       东城东单       252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  26   炮局胡同       东城雍和宫    249.3     415.13   1     3700  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  27   四惠高碑店    朝阳国贸商圈       7500      31      1     8亿 无税       私产       百分之2.8     13466593060     

  28   大兴留民营    大兴区    27000    170    二层           28000       无税       公司产    百分之2.8     13466593060      

  29   大兴留民营    大兴区    暂无       280    4     3亿 无税       公司产    百分之2.8     13466593060     

  30   隆福寺    东城东单       200 340 1     3400  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  31   后海北沿临海       西城十刹海    650 400 1     16000       暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

  32   东四八条       东城区    97   126.4     1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  33   草厂胡同       东城区    216 280 1     3000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  34   银锭桥    西城区    134 240 1     2800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  35   草原胡同       东城区    150 200 1     1600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  36   北海九龙苑    西城区    6200      16989    2     10亿      暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

  37   逐安伯    东城区金宝街       123 182 1     2000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  38   柴棒胡同       东城区安定门       178 265 1     3200  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  39   东四五条       东城文保区    1500      800 1     3亿 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  40   圆恩寺    东城南锣鼓巷       80   100 1     600    暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  41   南池子    东城区南池子       187.3     243.11   1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  42   府右街    东城区府右街       280 460 1     5600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  43   东华门南池子       东城东华门    240 70   1     2500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  44   后海西沿       西城后海       247.4     489 1     4500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  45   东交民巷       西城国家大剧院    180 276.9     1     3600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  46   景山后街       东城景山       180 300 1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  47   南锣鼓巷       东城南锣鼓巷       168 280 1     3500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  48   石碑胡同       西城国家大剧院    185 330 1     3800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  49   南官房    西城后海       48   100 1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

   

  阅读(538) 评论(0) 2015-05-01 23:20

   昨日抢手的四合院,今日冷落谁来爱,能买的起四合院的朋友在那里?

   编号       项目名称       位置       建筑面积       占地面积       房屋层数       新旧情况       最低价格       最低税金       产权性质                 

  1     项目名称       地理位置       建筑面积       占地面积       层数       房屋状况       最低售价       税金       房屋性质       中介费       约看电话      

  2     前海北沿       西城区十刹海地区       630 630 1     2.8亿     300    私产       百分之2.8     13466593060     

  3     成贤街    东城区国子监文化街    1600      1214      1     2.3亿     500    私产       百分之2.8     13466593060      

  4     汪芝麻胡同    东城张自忠路南保护区       370 500 1     9000    330  私产       百分之2.8     13466593060      

  5     沙井胡同       东城区南锣鼓巷    450 720 1     8700  400    私产       百分之2.8     13466593060     

  6     外交部胡同    东城区东单    1160      772.76   3     1.7亿     370    私产       百分之2.8     13466593060     

  7     东四四条       东城区东四文保区       336 512 1     4500  300    私产       百分之2.8     13466593060     

  8     南池子普度寺       东城区南池子       700 780 1     2亿 960    私产       百分之2.8     13466593060     

  9     护国寺街       东城区护国寺文化街    232 286 2     4000  206    私产       百分之2.8     13466593060     

  10   黄土岗    东城区王府井       158 210 1     2100  140    私产       百分之2.8     13466593060     

  11   西楼巷    东城区地安门中轴线    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

  12   小院西巷       西城区金融街       360 530 1     4200  300    私产       百分之2.8     13466593060     

  13   本司胡同       东城王府井    252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  14   五道营    东城区雍和宫地区       230 400 1     4300  90      私产       百分之2.8     13466593060     

  15   后海南沿       西城区后海地区    170 238 1     4600  65      私产       百分之2.8     13466593060     

  19   光彩胡同       西城区金融街       460 730 1     7200  400    私产       百分之2.8     13466593060     

  20   前马厂胡同    西城区鼓楼地区    330 450 1     4600  120    私产       百分之2.8     13466593060     

  21   西四       西城区西四文保区       180 238 1     2300  65      私产       百分之2.8     13466593060     

  22   东华门南池子       东城区南池子       650 470 1     1.8亿     570    私产       百分之2.8     13466593060     

  23   黄土岗    东城区王府井地区       158 210 1     2100  140 私产       百分之2.8     13466593060     

  24   西楼巷    东城区店门    320 433 1     3500  280    私产       百分之2.8     13466593060     

  25   本司胡同       东城东单       252 430 1     3600  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  26   炮局胡同       东城雍和宫    249.3     415.13   1     3700  220    私产       百分之2.8     13466593060     

  27   四惠高碑店    朝阳国贸商圈       7500      31      1     8亿 无税       私产       百分之2.8     13466593060     

  28   大兴留民营    大兴区    27000    170    二层           28000       无税       公司产    百分之2.8     13466593060      

  29   大兴留民营    大兴区    暂无       280    4     3亿 无税       公司产    百分之2.8     13466593060     

  30   隆福寺    东城东单       200 340 1     3400  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  31   后海北沿临海       西城十刹海    650 400 1     16000       暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

  32   东四八条       东城区    97   126.4     1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  33   草厂胡同       东城区    216 280 1     3000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  34   银锭桥    西城区    134 240 1     2800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  35   草原胡同       东城区    150 200 1     1600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  36   北海九龙苑    西城区    6200      16989    2     10亿      暂无       公司产    百分之2.8     13466593060     

  37   逐安伯    东城区金宝街       123 182 1     2000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  38   柴棒胡同       东城区安定门       178 265 1     3200  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  39   东四五条       东城文保区    1500      800 1     3亿 暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  40   圆恩寺    东城南锣鼓巷       80   100 1     600    暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  41   南池子    东城区南池子       187.3     243.11   1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  42   府右街    东城区府右街       280 460 1     5600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  43   东华门南池子       东城东华门    240 70   1     2500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  44   后海西沿       西城后海       247.4     489 1     4500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  45   东交民巷       西城国家大剧院    180 276.9     1     3600  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  46   景山后街       东城景山       180 300 1     5000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  47   南锣鼓巷       东城南锣鼓巷       168 280 1     3500  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  48   石碑胡同       西城国家大剧院    185 330 1     3800  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

  49   南官房    西城后海       48   100 1     1000  暂无       私产       百分之2.8     13466593060     

   

  阅读(537) 评论(0) 2015-05-01 23:19

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(544) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(527) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(496) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(547) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(532) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(521) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院 北京四合院专营张玉海为您服务13466593060

  120.国子监马园胡同 110 48 4 侧座 老房 3南1西 可停车 230 121.北新华街 260

  阅读(548) 评论(0) 2015-03-29 02:03

   四合院出售 四合院出租 北京四合院 四合院装修 景山四合院 后海四合院

   

  北京四合院 四合院 四合院翻建 四合院出租 四合院出售 景山四合院 后海四合院 四合院的规划

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  阅读(487) 评论(0) 2015-03-27 01:49

   四合院出售 四合院出租 北京四合院 四合院装修 景山四合院 后海四合院

   

  北京四合院 四合院 四合院翻建 四合院出租 四合院出售 景山四合院 后海四合院 四合院的规划

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  阅读(253) 评论(0) 2015-03-27 01:49

   四合院出售 四合院出租 北京四合院 四合院装修 景山四合院 后海四合院

   

  北京四合院 四合院 四合院翻建 四合院出租 四合院出售 景山四合院 后海四合院 四合院的规划

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  阅读(159) 评论(0) 2015-03-27 01:48

   四合院出售 四合院出租 北京四合院 四合院装修 景山四合院 后海四合院

   

  北京四合院 四合院 四合院翻建 四合院出租 四合院出售 景山四合院 后海四合院 四合院的规划

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车    8500 
  8.
  后海南沿超大四合院 850        420          21  正座 特旧 3进院       可停车    3500 
  10.
  北新桥九道湾胡同 657         408.6        21  正座 中旧 3进院       可停车    1900 
  11.
  东四11         660         310          12  正座 特旧 二进院      可停车    2500 
  12.
  东四5          619         291.9            东侧 特旧 大院      主胡同停车  1300 
  13.
  白塔寺           530         231              正座 中旧 3        可开车库   1700 
  14.
  后海北沿         550         9                正座 特旧              可停车   2200 
  1.
  东皇城根          550         275          21  东侧  555西6   可停车   2000 
  15.
  东四十四条       500         300          16  正座    553西3 后院停车 1300 
  09.
  南锣鼓巷附近     480         320              正座  7733西   可停车   2200 
  16.
  后海北沿         440         280          16  正座 新建 5533西 可停车   2500 
  17.
  东四13         450         220          16  倒座  5533西   可停车   1350 
  18.
  地安门           443.4       253.4            正座                 恭俭胡同停 2200 
  19.
  东四12         430         245          7   倒座 中旧   3        可停车   1300 
  21.
  东四5          370         212              正座   5544西  可停车   1000 
  22.
  西四大红罗       300         180              正坐                   可停车   1000 

  阅读(204) 评论(0) 2015-03-27 01:47

   四合院出售

   

  北京四合院 四合院 四合院翻建 四合院出租 四合院出售 景山四合院 后海四合院 四合院的规划

  四合院位置       占地(平米)  建面(平米) 房数 座向 新旧 几进院落    门口停车  售价(万元) 
  7.
  后海超大四合院    1450        728.88        44  正座 新修 3进院      可停车